Een lantaarnpaal in de straat is kapot, waar kan ik dit melden?

U kunt meldingen over kapotte straatverlichting doorgeven aan de gemeente. Ook kunt u hier klachten melden. Bijvoorbeeld over beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen dat de verlichting aan of uit is.

U kunt kapotte straatverlichting ook online doorgeven via: https://storing.moononline.nl/gemeentebedum.

Het onderhoud gebeurt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen direct onderhoud wordt gepleegd.

Iedere lantaarnpaal in Bedum is voorzien van een sticker met een nummer. Dit nummer (Letter B gevolgd door nummer) vindt u op de sticker op ongeveer 2 meter hoogte. Het helpt enorm wanneer u het nummer van de kapotte straatverlichting door geeft. De monteur onderzoekt de verlichting bij daglicht (wanneer de lantaarnpaal sowieso niet brandt) op een aantal mogelijke gebreken. Met een nummer weten we zeker dat hij op de juiste locatie werkt.