WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

Product informatie

  Omschrijving

  De WOZ-waarde van uw pand of stuk grond wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. U vindt de WOZ-waarde in de WOZ-beschikking. U ontvangt deze beschikking aan het begin van elk jaar. Hierop staat ook meteen vermeld wat u aan onroerendezaakbelasting moet betalen.

  De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om de waterschapsbelasting, onroerendezaakbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen.

  Gebruikers van een bedrijfspand krijgen ook een WOZ-beschikking toegestuurd.

  Gebruikt u een woning? Dan kunt u ook een WOZ-beschikking krijgen. De WOZ-waarde heeft namelijk invloed op de maximale huurprijs bij sociale woningbouw.

  De waarde van uw huis of stuk grond kan veranderen. Bijvoorbeeld door een verbouwing of door afbraak.

  Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is vastgesteld? Kijk dan in het taxatieverslag.

  Wilt u de WOZ-waarde van uw pand vergelijken met die van andere panden? Kijk dan bij het WOZ-waardeloket.

  Voorwaarden

  Gebruikers van een woning krijgen de WOZ-beschikking toegestuurd.

  Aanpak

  Met een taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt. U kunt het taxatieverslag alleen opvragen als u de eigenaar of gebruiker bent.

  In een taxatieverslag staat onder andere:

  • de WOZ-waarde van uw huis of bedrijfspand
  • de kadastrale gegevens
  • informatie die belangrijk is voor de waarde, zoals:
   • het soort huis of bedrijf
   • bijgebouwen
   • bouwjaar
   • grootte van de kavel en het object
   • de staat van het onderhoud
  • informatie over vergelijkbare panden (bij woningen staan verkoopprijzen en WOZ-waarden van vergelijkbare woningen, bij gebouwen als kantoren, kerken en scholen staat onder andere de huurwaarde vermeld)

  Wilt u de WOZ-waarde van uw pand vergelijken met die van andere panden? Kijk dan bij het WOZ-waardeloket

  Kosten

  Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

  Contact

  De WOZ-beschikking van uw pand of stuk grond vraagt u op bij de gemeente.

  Het taxatieverslag vraagt u ook op bij de gemeente.

  U kunt het taxatieverslag inzien door met DigiD in te loggen op 'Mijn Gemeente' bovenaan deze pagina.

  Bezwaar en Beroep

  Als u het niet eens bent met de waardebepaling van uw woning, pand of perceel (WOZ-waarde), kunt u bezwaar maken. Dat moet dan wel binnen 6 weken na de datum van de beschikking.

  Vraag en antwoord

  Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde van mijn huis, wat kan ik doen?

  Als u het niet eens bent met de waardebepaling van uw woning, pand of perceel (WOZ-waarde), kunt u bezwaar maken. Dat moet dan wel binnen 6 weken na de datum van de beschikking.

  Kan ik mijn WOZ-waarde gebruiken voor het verlagen van de kosten voor mijn hypotheek?

  U kunt de WOZ-waarde onder andere gebruiken voor de aanvraag van een hypotheek of bij de verlaging van uw hypotheekrente.

  Heeft u een tophypotheek? Als de WOZ-waarde hoger is geworden, kunt u aantonen dat u geen tophypotheek meer heeft. Sommige verzekeringsmaatschappijen gebruiken ook de WOZ-waarde voor premieberekening van de opstalverzekering en inboedelverzekering.

  Hypotheekverstrekkers en verzekeraars kunnen de WOZ-waarde opvragen bij de gemeente.

  Als de woningmarkt instort, heeft dat effect op de WOZ-waarde van mijn huis?

  Nee, niet meteen. Prijsschommelingen op de woningmarkt hebben geen invloed op de WOZ-waarde tijdens het lopende belastingjaar. De waarde die op de peildatum is getaxeerd, staat namelijk vast.

  Tijdens de volgende waardebepalingen kan de gemeente wel rekening houden met een veranderde prijs.