Klacht over openbare ruimte indienen

Product informatie

  Omschrijving

  U kunt bij de gemeente terecht met een klacht over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld als een stoeptegel los ligt. U kunt bij de gemeente een klacht indienen over:

  • afval
  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
  • voetpaden en fietspaden
  • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
  • stoplichten
  • verkeersborden en -tekens
  • straatmeubilair zoals zitbanken
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen

  Alléén voor spoedgevallen (bijv. omgevallen boom op de weg, gat in de weg, een verstopt riool) kunt u buiten kantoortijden bellen met het calamiteitennummer van openbare werken: tel. 06-21900706. Op werkdagen tot 17.00 uur en bij minder urgente situaties kunt u de onvolkomenheid melden met het formulier op deze pagina.

  Wilt u een storing aan de openbare verlichting melden? Dat kunt u ook online zelf doorgeven via: https://storing.moononline.nl/gemeentebedum.

  Contact

  U meldt de klacht bij de gemeente.

  Wilt u een storing aan de openbare verlichting melden? Dat kunt u ook online doorgeven via: https://storing.moononline.nl/gemeentebedum.

  Wetgeving

  Vraag en antwoord

  Er liggen stoeptegels los bij mij in de straat, wat moet ik doen?

  U kunt bij de gemeente terecht met een klacht over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld als een stoeptegel los ligt. U kunt bij de gemeente een klacht indienen over:

  • afval
  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
  • voetpaden en fietspaden
  • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
  • stoplichten
  • verkeersborden en -tekens
  • straatmeubilair zoals zitbanken
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen

  Alléén voor spoedgevallen (bijv. omgevallen boom op de weg, gat in de weg, een verstopt riool) kunt u buiten kantoortijden bellen met het calamiteitennummer van openbare werken: tel. 06-21900706. Op werkdagen tot 17.00 uur en bij minder urgente situaties kunt u de onvolkomenheid melden met het formulier op deze pagina.

  Wilt u een storing aan de openbare verlichting melden? Dat kunt u ook online zelf doorgeven via: https://storing.moononline.nl/gemeentebedum.

  Een lantaarnpaal in de straat is kapot, waar kan ik dit melden?

  U kunt meldingen over kapotte straatverlichting doorgeven aan de gemeente. Ook kunt u hier klachten melden. Bijvoorbeeld over beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen dat de verlichting aan of uit is.

  U kunt kapotte straatverlichting ook online doorgeven via: https://storing.moononline.nl/gemeentebedum.

  Het onderhoud gebeurt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen direct onderhoud wordt gepleegd.

  Iedere lantaarnpaal in Bedum is voorzien van een sticker met een nummer. Dit nummer (Letter B gevolgd door nummer) vindt u op de sticker op ongeveer 2 meter hoogte. Het helpt enorm wanneer u het nummer van de kapotte straatverlichting door geeft. De monteur onderzoekt de verlichting bij daglicht (wanneer de lantaarnpaal sowieso niet brandt) op een aantal mogelijke gebreken. Met een nummer weten we zeker dat hij op de juiste locatie werkt.