Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

Product informatie

  Omschrijving

  U kunt starten met de bouw, verbouwing of het gebruik van het gebouw of terrein zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet dit wel vooraf aan de gemeente melden. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden en het gebruik van het gebouw en terreinen.

  De inspecteur controleert of u bouwt, zoals staat beschreven in uw vergunning. Ook controleert de inspecteur of u het gebouw of perceel gebruikt zoals in de vergunning staat. Daarnaast controleert de inspecteur ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval.

  Houdt u zich niet aan de voorwaarden? Dan kan de inspecteur bouw- en woningtoezicht het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken. 

  Contact

  Geef door aan de gemeente dat u begint een eindigt met de bouw, verbouwing of het gebruik van een gebouw of terrein. 

  Dat kan digitaal, zie 'product bestellen' aan de rechterzijde van deze pagina.