Gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers aanvragen

Product informatie

  Omschrijving

  Als u gehandicapt bent en afhankelijk bent van vervoer door anderen, kunt u in aanmerking komen voor een passagierskaart. Een passagierskaart is een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Een passagierskaart is persoonsgebonden, alleen u kunt er gebruik van maken.

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U heeft een medisch onderzoek gehad.
  • U bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder.
  • U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen. 

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Aanpak

  Om een passagierskaart aan te vragen, heeft u nodig:

  • een ingevuld aanvraagformulier
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • 2 gelijke en duidelijke pasfoto's

  Kosten

  Een eerste aanvraag om een gehandicaptenparkeerplaats kost €90,- Een aanvraag om verlening of vervanging kost €45,-

  Contact

  U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente. Een medisch onderzoek is verplicht, behalve als de gemeente gegevens heeft waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet.

  Adressen

  Meldpunt WMO

  Voor cliënten

  Gaat er iets fout bij de hulp of ondersteuning die u of uw naaste ontvangt? Heeft u vragen of opmerkingen over de zorgaanbieder of maakt u zich zorgen over de kwaliteit van hulp door een aanbieder van Zorg in Natura of Persoonsgeboden Budget? U kunt hiermee terecht bij het Meldpunt Toezicht WMO. Meer informatie vindt u op: https://ggd.groningen.nl/over-ggd-groningen/meldpunt-toezicht-wmo

  Voor zorgaanbieders

  Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden. Aanbieders kunnen daarvoor terecht bij de GGD Groningen via: https://ggd.groningen.nl/over-ggd-groningen/meldpunt-toezicht-wmo/calamiteitenmelding-wmo  

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  22-08-2017