Gemeentewinkel

U bent hier: Home » producten » gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen aanvragen

Gemeentewinkel

Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen aanvragen

Omschrijving

Zorginstellingen kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor het vervoer van bewoners met een handicap. Op deze manier kunnen de instellingen de bewoners samen vervoeren. Zo hoeven ze niet voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Kosten

Uw eerste aanvraag om een gehandicaptenparkeerplaats kost €90,-. Een aanvraag om verlenging of vervanging kost €45,-

Contact

U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente.

Adressen

Meldpunt WMO

Voor cliënten

Gaat er iets fout bij de hulp of ondersteuning die u of uw naaste ontvangt? Heeft u vragen of opmerkingen over de zorgaanbieder of maakt u zich zorgen over de kwaliteit van hulp door een aanbieder van Zorg in Natura of Persoonsgeboden Budget? U kunt hiermee terecht bij het Meldpunt Toezicht WMO. Meer informatie vindt u op: https://ggd.groningen.nl/over-ggd-groningen/meldpunt-toezicht-wmo

Voor zorgaanbieders

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden. Aanbieders kunnen daarvoor terecht bij de GGD Groningen via: https://ggd.groningen.nl/over-ggd-groningen/meldpunt-toezicht-wmo/calamiteitenmelding-wmo  

Bezwaar en Beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Informatie Bijgewerkt

22-08-2017