Burenoverlast melden

Product informatie

  Omschrijving

  U kunt op verschillende manieren overlast hebben van uw buren. Hierbij kunt u denken aan:

  • geluidsoverlast
  • overlast doordat er teveel mensen in 1 huis wonen
  • overlast van een open haard of houtkachel
  • overlast door bomen in de tuin
  • dierenoverlast (bijvoorbeeld een hond die 's nachts veel blaft of veel hondenpoep op straat)

  Overleg eerst zelf met uw buren. Levert een gesprek met uw buren niets op? Dan kunt u hulp inroepen van anderen. Bijvoorbeeld de gemeente, de politie, hulpverleners of de woningcorporaties.

  U kunt ook een buurtbemiddelaar inschakelen. Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers luisteren naar het verhaal van beide partijen. Zij zijn neutraal en geven geen oordeel. Deze service is gratis. Als u zich zorgen maakt om iemand in uw omgeving, dan kunt u dit digitaal melden. Het formulier hiervoor vindt u op deze pagina.

  Contact

  Als een gesprek met uw buren niets oplevert, kunt u hulp inroepen van anderen.

  Bij geluidsoverlast kunt u hulp inroepen van de politie of van een bemiddelaar. Wordt de geluidsoverlast veroorzaakt door technische zaken aan uw huurwoning? Vraag dan aan de verhuurder of hij maatregelen kan nemen.

  Ontstaat er overlast doordat er teveel bewoners in 1 huis wonen? Neem contact op met de gemeente. Het aantal bewoners kan namelijk in strijd zijn met de regels van de gemeente.

  Heeft u last van de open haard of houtkachel van uw buren? Neem dan contact op met de gemeente.

  Komt de overlast door een boom of bomen in de tuin van uw buren? U kunt een rechtszaak beginnen als u er met uw buren niet uitkomt. Neem hiervoor contact op met een advocaat.

  Adressen

  Politie (geen spoed)0900 8844