Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Product informatie

  Omschrijving

  Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Haal dan bij de gemeente een uittreksel op. Daarmee bewijst u dat u nu in leven bent. Geef wel aan waarom u het uittreksel nodig heeft. Er zijn twee verschillende uittreksels:

  • Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? Dan krijgt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Heeft u het bewijs van in leven nodig voor gebruik in het buitenland? Dan heeft u een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit uittreksel is een (internationale) attestatie de vita. Het uittreksel is in meerdere talen. U vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij de gemeente.

  U kunt ook iemand machtigen om het voor u aan te vragen. U moet dan schriftelijk toestemming geven dat de gemachtigde het bewijs voor u aan kan vragen. Deze machtiging moet u ondertekenen. De gemachtigde moet zijn eigen en uw legitimatiebewijs meenemen. U kunt de gemachtigde eventueel een kopie van uw legitimatiebewijs meegeven. Het machtigingsformulier vindt u op deze pagina.

  Voorwaarden

  Een bewijs van in leven zijn kunt u alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

  Heeft u het bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) nodig in het buitenland? Dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand het ondertekenen.

  Bent u Nederlander, maar woont u in het buitenland? Dan kunt u een bewijs van in leven zijn aanvragen als u tijdelijk in Nederland bent. U vraagt het aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u dan verblijft. 

  Termijn

  U krijgt het bewijs van in leven zijn direct mee.

  Aanpak

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) vraagt u aan bij de gemeente. U betaalt de kosten voor dit uittreksel bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • eventueel de brief van de instantie waarin staat dat u een attestatie de vita nodig heeft

  Een attestatie de vita is een uittreksel uit de burgerlijke stand. U betaalt de kosten voor dit uittreksel bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • eventueel de brief van de instantie waarin staat dat u een attestatie de vita nodig heeft

  Kosten

  Een bewijs van in leven zijn kost €10,55 (tarief 2018).

  Wanneer u een brief heeft van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis.

  Een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland (uittreksel Burgerlijke Stand) kost: € 13,20 (tarief 2018).

  Contact

  Vraag uw bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente. Voor een uittreksel uit de burgerlijke stand moet u persoonlijk langskomen bij de gemeente.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  18-09-2018