In de digitale Gemeentewinkel kunt u steeds meer producten digitaal aanvragen. Bij elk product vindt u een productbeschrijving en leest u hoe u het product kunt aanvragen.

Betalen 

De transacties die worden verricht op www.bedum.nl worden beveiligd door het betaalsysteem Ogone (http://www.ogone.com/). Alle informatie die wordt uitgewisseld voor de uitvoering van de betaling, wordt gecodeerd via het SSL-protocol. Deze gegevens kunnen niet worden opgespoord, onderschept of gebruikt door derden. Ze worden ook niet bewaard in onze computersystemen.

Ogone is een technische dienstverlener en neemt geen betwistingen in verband met de bestellingen op zich. Deze moeten rechtstreeks met de gemeente Bedum en/of uw bank worden geregeld. Heeft u vragen over Ogone, dan kunt u een e-mail sturen naar mailto:support@ogone.com.


Legitimeren

Sommige producten waarvoor u zich in het gemeentehuis moet legitimeren bieden we digitaal aan met behulp van DigiD. Als u naar het gemeentehuis komt wordt uw identiteit gecontroleerd aan de hand van uw identiteitsbewijs. In de Gemeentewinkel maken we hiervoor gebruik van DigiD.

Sommige producten waarvoor u zich in het gemeentehuis moet legitimeren bieden we digitaal aan met behulp van DigiD. Als u naar het gemeentehuis komt wordt uw identiteit gecontroleerd aan de hand van uw identiteitsbewijs. In de Gemeentewinkel maken we hiervoor gebruik van DigiD.

Op http://www.digid.nl/ leest u meer informatie over DigiD.

Welke producten kan ik online aanvragen?

De gemeente Bedum vindt digitale dienstverlening aan de burgers belangrijk. U kunt daarom steeds meer producten online aanvragen of regelen. De uitbreiding van dit assortiment is de komende tijd een doorlopend proces. U leest hier welke producten u op dit moment online kunt aanvragen.


Zoeken
Mensen zijn allemaal verschillend en daarom bieden we diverse manieren aan om producten te vinden. U kunt zoeken via een top 10, via een trefwoord, alfabetisch, met behulp van thema's zoals verkeer & vervoer, werk & inkomen, familie & gezin, etc. en via levensgebeurtenissen zoals op reis, trouwen & samenwonen, verhuizen, etc.


Niet alleen gemeentelijke diensten en producten
Via de Gemeentewinkel vindt u ook producten en diensten van andere overheden. De gemeente Bedum is aangesloten bij Samenwerkende Catalogi. Dit betekent dat de verschillende productcatalogi van de overheid zo gekoppeld zijn dat u gericht wordt doorverwezen naar de juiste plek in de juiste catalogus. U kunt bij uw zoekopdracht aangeven of u wilt zoeken in gemeentelijke of landelijke loketten. De informatie over onze producten en diensten wordt ook ontsloten via het Overheidsloket (http://www.overheid.nl (Deze link opent in een nieuw venster)).

Kunt u iets niet vinden in deze winkel? Mist u iets? Wij stellen uw commentaar en suggesties op prijs!